Att få kontroll på sin eftermarknad

Vi vet att många upplever svårigheter med just eftermarknads-processen, hur man kan skapa kontroll och säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna. Vi vet att en tydlig och effektiv hantering av eftermarknaden kan generera en positiv kundupplevelse och till och med höja NKI:n.

Fler och fler ser vinsterna med att hålla ihop processen kring eftermarknad vilket inte alltid är det lättaste. Det är en utmaning att få ihop en bra struktur för såväl bostadsköpare, bostadsutvecklare samt entreprenörer och leverantörer. Med Libitums plattform kan hela processen hanteras i ett sömlöst flöde vilket också ger effekt på:

  • Kundnöjdheten
  • Effektivare flöden
  • Tid och kostnadsbesparingar
  • Bättre underlag för beslutsfattare

Vill du också få bättre koll på er eftermarknad?

Den 27/10 håller vi ett lunchwebinar gällande eftermarknadsprocessen och hur man skapa kontroll över den.
Ur innehållet:
– Skapa kontroll över eftermarknadsprocessen
– Samla och hantera felanmälan på ett och samma ställe
– Fördela ärenden till entreprenörer/leverantörer