Libitum CustomerZone
Boportalen

LIBITUM CUSTOMERZONE – BOPORTALEN

Plattformen för kommunikation - allt samlat för hela kundresan

Viktiga delar i köpupplevelse är att ha en överblick, att hela tiden få information och bli uppdaterad med nyheter om vad som händer.
CustomerZone är en Mina sidor-funktionalitet som ger stöd för all kundkommunikation genom hela kundresan. Allt på samma plats.

Allt som rör bostaden samlat på en plats!

Ett gränssnitt genom hela kundresan, från signerat kontrakt till dess kunden bor och lever i bostaden. Här går det att lägga upp alltifrån information om projektet, kontrakt, ladda upp dokument, manualer och annat som rör bostaden. Bostadsutvecklaren kan välja att aktivera tjänsten Select för inredningsval och Facility för eftermarknad. Inloggning sker enkelt med e-post/lösenord eller Bank-id beroende på vad bostadsutvecklaren vill erbjuda.
Allt efter eget behov. 

Funktioner i CustomerZone

Nyheter

Med nyhetssidan kan man snabbt, enkelt och effektivt kommunicera med bostadsprojektet. Till exempel kan du rapportera hur bygget fortskrider, om en vitvara kanske utgått och ska ersättas med en annan eller när det är dags för öppet hus. Det går att styra nyheter till hela projektet, etapp, trappuppgång eller enskild bostad.  

Dokument

Dokument såsom avtal, ritningar, bofaktablad, köks och el-ritningar kan tillgängliggöras för bostadsköparen på respektive bostad.

Kommunikation

Med meddelandefunktionen har bostadsköparen och projektets administratör direktkontakt med varandra via en chatt. Nya händelser notifieras via sms eller mail.  

En fördel är att all kommunikation samlas på ett och samma ställe. Det förhindrar att saker och ting hamnar mellan stolarna, riskerar inte att hamna i någons mailkorg och ger full insikt i vad som har sagts och bestämts med kunden genom hela kundresan.  

Information

Information om hela projektet kan tillgängliggöras enkelt tex. frågor och svar, beställningsvillkor och kostnadskalkyl. Här kan också annan information som gäller hela projektet läggas upp.

Kalender

Kalenderfunktionen kan användas för information om event och ge en överblick om kommande datum och händelser. 

Bokningsfuktion

Med bokningsfunktionen kan kunder enkelt bjudas in till olika event. I eventhanteringen får kunden meddela om de avser att delta samt anmäla hur många som kommer.  

Anpassad grafisk profil

Vi kan hjälpa er att anpassa utseendet efter företagets eller bostadsprojektets grafiska profil. Det finns även stor flexibilitet i plattformens användargränssnitt.

Multipla språk

Med stöd för flera språk blir det lättare att kommunicera med dina kunder.

Projektstatusaxel

Med projektstatusaxel kan viktiga moment och datum visas för en tydlig översikt.  Bostadsinnehavaren ser också tydligt var i processen projektet befinner sig.

Låt era kunder känna igen er.
Vi skräddarsyr med er grafiska profil.

example