Libitum HandOver
Tillträdeshantering

LIBITUM HANDOVER – TILLTRÄDE

Smidig hantering före, under och efter tillträde

När det är dags för kunden att få tillgång till sin nya bostad är det viktigt att övertagandet blir tryggt och smidigt för alla parter. Detta bygger grunden för ett högt NKI och en smidig hantering av eftermarknad.

Bostadsutvecklaren kan hantera övergången från entreprenad till eftermarknad på ett och samma ställe.

 • Tydlig inbjudan till alla parter inför tillträde
 • Kontroll att slutbetalning skett
 • Checklista vid tillträdet
 • Funktionsgenomgångar av teknisk utrustning
 • Kvittering av nycklar, internetbox mm.
 • El-avläsning och möjlighet att teckna nytt el-avtal
 • Samtliga parter signerar digitalt.

Bostadsköparen får en trygg hantering

 • Påminnelse dagen före
 • Tydlig genomgång av teknisk utrustning
 • Möjlighet att teckna försäkring och el-avtal på plats
 • Signera mottagandet av nycklar mm.

Om några anmärkningar skulle kvarstå från slutbesiktning eller uppmärksammas vid tillträdet noteras dessa i HandOver appen och hanteras därefter i Libitum Facility. 

Alla parter signerar digitalt och protokoll skickas på mail och finns tillgängligt i Facility.

Obruten kedja från slutbesiktning till eftermarknad

Om det kvarstår besiktningsanmärkningar vid slutbesiktningen importeras dessa till HandOver. Om de är åtgärdade godkänns de vid tillträdet. I de fall något kvarstår eller upptäcks vid tillträdet noteras dessa och skickas vidare till Facility där de hanteras i eftermarknad med en särskild markering. Inget riskerar att ramla mellan stolarna.

HandOver service för bostadsköpare

I samband med tillträdet kan bostadsköparen teckna el-avtal och försäkring direkt i HandOver appen. Smidigt för Bostadsutvecklaren och säkert för bostadsköparen som inte riskerar att missa något i flyttstöket.

Funktionalitet i HandOver

Inför tillträde

Påminnelse om tillträdestid skickas ut inför tillträde till samtliga parter.

 • Kontroll av slutbetalning görs inför tillträde
 • Ev. avvikelser från slutbesiktningen importeras från Entreprenörens system till HandOver appen.

Tillträde

Tydlig checklista på tillträdet så att inget missas.

 

 • Funktionsgenomgång av teknisk utrustning såsom värmesystem, bransäkerhet mm.
 • Kvittering av nycklar, internetbox mm.
 • Avläsning av el samt möjlighet att teckna el-avtal direkt i appen.
 • Möjlighet att teckna försäkring
 • Besiktningssvvikelser granskas och godkänns, om några avvikelser kvarstår noteras dessa och tas upp på protokollet. 
 • Om medel skall kvarhållas sker överenskommelse på plats och noteras i HandOver. 

Efter tillträdet

Samtliga parter får protokollet mailat och det tillgängliggörs också för kunden i CustomerZone. 

 • Avvikelser som noterats skickas in i Libitum Facility för hantering av eftermarknadspersonal
 • Avvikelser från HandOver är tydligt markerade i Facility
 • Efter tillträdet fördelas ev deponerade medel enligt protokollet från HandOver.

Låt era kunder känna igen er. Vi skräddarsyr med er grafiska profil.

example