Kundcase – Hur Credentia har ökat sin tillvalsförsäljning med 30%

england

Om Credentia

Credentia är ett byggbolag med cirka 160 medarbetare som är verksamt i Mellansverige med huvudkontor i Norrtälje. Credentia utvecklar och bygger bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner, dels i egen regi men även åt externa beställare såsom Nordr, Obos och Riksbyggen.

“Jag tror att kunderna känner sig mer inspirerade och mindre stressade över att göra sina val när de själva beställer hemma – istället för att sitta och göra sina val fysiskt med en säljare.”

Denice Nielsen, Marknads & Tillvalsansvarig, Credentia

Bakgrund och utmaning

Under våren 2021 hade bolaget hög belastning i många projekt och man upplevde att tillvalshanteringen tog mycket tid. I takt med att företaget växte geografiskt till nya marknader såg man behovet att kunna sköta tillvalshanteringen helt digitalt istället för att boka in fysiska träffar. Förutom att det var viktigt att kunna visa upp bostäderna visuellt var det viktigt för Credentia att hitta en lösning för bostadsköparna som var användarvänlig och enkel att hantera. De som jobbar med tillvalshantering inom Credentia önskade ett system som gav en bra överblick över de olika projekten och de lägenhetsunika ändringar som sker.

“I våra fem första projekt som vi använde Libitum, minskade tidsåtgången med 3,5 timme per kund/bostad”

Denice Nielsen, Marknads & Tillvalsansvarig, Credentia

Lösning

Credentia valde att börja med webbtjänsten “visningsbostad” för att kunna presentera bostäderna och de olika inredningsvalen i respektive projekt. Därefter tar “Tillvalsportalen” vid för att kunna hantera hela tillvalsprocessen med bostadsköparen. Med Tillvalsportalen får Credentia ett korrekt underlag för bostadens tillval vilket enkelt kan exporteras till produktionsledet. Från det att Credentia valde Libitum tog det inte mer än 4 veckor tills att man var igång och bostadsköparna kunde börja göra sina inredningsval i Tillvalsportalen.

Sedan årsskiftet har Credentia också valt att hantera eftermarknaden i Libitums plattform med webbtjänsten Ärendeportalen. Det betyder att bostadsköparen fortsätter använda samma plattform även för eventuella felanmälningar efter tillträde. Credentias medarbetare på avdelningen eftermarknad kan då se all historik och eventuella tillval i en specifik bostad vilket effektiviserar arbetet och i slutändan ger Credentia nöjdare kunder.

“Alla felanmälningar kommer in i samma applikation och det är jätteskönt! Saker och ting kommer in på ett ställe”

Denice Nielsen, Marknads & Tillvalsansvarig, Credentia

Resultat

Credentia har ökat sin tillvalsförsäljning med 30% sedan starten med Libitum. Genom Libitums lösning har tillvalshanteringstiden minskat från 9,5 timme/kund till 5,9 timme/kund. Detta innebär att Credentia kan lägga mindre tid på administration kring tillvalshanteringen men ändå sälja mer när valen görs digitalt vilket innebär en effektivare process med en högre intäkt.

Kundansvarig på Libitum

Credentia kontaktade mig när de letade efter ett stöd för att hantera kundnära processer. Tillvalshanteringen var då en tidskrävande faktor där jag såg stora möjligheter för vår produkt att hjälpa Credentia. Ett år efter uppstart valde vi att fördjupa vårt partnerskap i ett ramavtal som ytterligare stärker vårt fortsatta samarbete. För oss betyder det att vi tillsammans med en engagerad kund kan driva gemensam utveckling.

“Vi har en mycket god relation och för diskussioner om framtiden”

Linn Bäärnhielm Rassmus, Kundansvarig Libitum