libitum connect

Gör livet lättare för dina medarbetare och kunder

Tjänsten består av fyra olika delar som förenklar och snabbar upp administrationen kring inredningsval och tar samtidigt bort onödigt extraarbete med överföring av uppgifter mellan olika system.

  • CRM Read – Uppdatera Libitum från CRM-systemet.
  • CRM Integrate – Uppdatera CRM med Libitums kunddata.
  • Business Integration – Uppdatera CRM eller andra system med Libitums orderdata för inredningsval och tillval samt ordersummor
  • SSO (Single Sign-on) – För smidiga övergångar för kunder från olika system till Libitum. Integration med Microsoft Azure AD.

CRM Read

Med CRM Read är kunddata i Libitum hela tiden uppdaterad med den senaste informationen från CRM-systemet. 

Nytillkomna köpare synkas över direkt till projektet från CRM utan att behöva läggas till manuellt.

CRM Integrate

Välj om kunden själv ska kunna uppdatera sin information i Libitum och sedan få det uppdaterat i CRM-systemet. 

Detta hjälper till att alltid ha uppdaterad kontaktinformation till köparna.

Business Integration

Uppdatera CRM eller andra system med Libitums orderdata för inredningsval och tillval samt ordersummor från kundens beställning. 

Även kundens orderbekräftelse i sin helhet kan överföras från Libitum.

SSO – Single Sign On

Låt dina köpare logga in till Libitum direkt från andra system utan att behöva ange inloggningsuppgifter igen.

Integration med Microsoft Azure AD.

Erbjud administratörer och andra som arbetar i Libitums administrationsgränssnitt att logga in till Libitum med redan skapade Azure AD-konton.


Jag vill veta med om Connect

Låt era kunder känna igen er. Vi skräddarsyr portalen med er grafiska profil

example