Om oss

Libitum ble startet i Trollhättan, Sverige i 2010. Vi leverer en digital løsning for hele kundereisen fra salg til ettermarked.

Våre tjenester kan benyttes på nybygg og oppussingsprosjekt. Vårt system kan støtte ulike prosjekt og forskjellige kontrakter. Kontraktene kan være delvis utleide eller heleide av entreprenøren. Vi er godt etablerte på det nordiske markedet, Sverige, Norge, Danmark og Finland. Systemet er også tilgjengelig på engelsk.

Vår visjon er å bli den ledende leverandøren av digitale tjenester i bygge bransjen.

Nybygg eller oppussing

Huseiergrensesnittet gir deg relevante funksjoner for å forenkle prosessen med å ta alle nødvendige valg.

Kunden logger seg inn på sin side= Kunden sin digitale leilighet. Her har de tilgang til nødvendig informasjon.

Funksjoner

 • Prosjektrelatert informasjon
 • Digital leilighet, filer som omhandler leiligheten/huset som eks tegninger.
 • Materialvalg med detaljerte produkter som kan velges, med produktinformasjon.
 • Mulighet for flere valgperioder ut ifra prosjektplan.
 • Signere ordre digitalt. Med Bank-Id

3D-Konfigurator – Konfigurer hjemmet ditt

 • Velg fra ulike designkonsept eller velg fritt
 • Detaljert produktinformasjon
 • Eksperimenter med ulike materialer
 • Spesifikke valgstrukturer for leiligheter gjør det enkelt å velge riktigProduksjonssystemet

Du velger om du vil legge til prosjektinformasjon eller om du vil at en av våre prosjektledere skal hjelpe til med dette. Produksjonssystemet har en rekke funksjoner som forenkler og reduserer administrasjonen for boligutviklerne og alle involverte parter, kjøpere, leverandører, entreprenører osv.

Funksjoner

 • Dashbord – Følg kunden i sanntid
 • Ulike tillatelse nivåer settes opp
 • Produksjonsdata
 • Produksjons app.
 • Rapporter, statistikk
 • Generer fakturainformasjon og data

Digital drifts- og vedlikeholds håndbøker, håndtering av klager, inspeksjons og undersøkelsesrapporter

Kundegrensesnitt

 • Tilgang til leilighet/husets digitale informasjonsperm
 • Lett å opprette en ny sak/feilrapporteringer
 • Effektiv styring av alle typer feilrapporteringer/sak
 • Tydelig oversikt over alle saker, og hvilken status de har
 • Varsling via epost/sms når det skjer noe I saken
 • Mulighet til å legge ved bilder/dokument i saken

Ettermarked administrasjonsgrensesnitt

 • Eiendomsutvikler/byggansvarlig kan håndtere alle typer av feilrapporteringer/saker
 • Ulike administrator- og tillatelse nivåer
 • Filtrer og sorter etter status på sak, prioritering, leilighetsnummer mm
 • Håndter masseutsendelse av informasjon om leiligheter eller informasjon rundt forskjellige byggefaser
 • Sakshistorie/logg og statistikk

Behandle ordre og kommunikasjon med leverandører og underleverandører.

Ett digital showroom for leverandører innen interiør- og boligindustrien

Ett forum for leverandører innen interiørbransjen/boligindustrien. Her kan de presentere merker og utvalg av produkter med produktinformasjon.

Dette digitale showrommet forenkler innsamling av informasjon og oppretting av designkonsepter som viser produktpakkelinjer for nybygg og oppussing.

Leverandøren kan velge å administrere sine produkter selv eller bruke Libitum sine prosjektledere.

Noen fordeler når du jobber med Libitum

Med Libitum sin service og løsning vil du oppleve

Reduserte kostnader på administrasjon – du frigjør tid til andre arbeidsoppgaver.

Minimerer risken for feil – en felles plattform for oppdatert informasjon og kommunikasjon med alle involverte parter.

Mer fornøyde kunder – Brukervennlig system for interiørvalg og sakshåndtering. Kunden velger selv i fred og ro hvilke valg de vil ta.

Mer fornøyde ansatte – Enkelt og ukomplisert system for håndtering av dialog med kunder og samarbeidspartnere gjennom hele kundereisen.