Ärendeportalen

Libitum Lanserar stöd för ärendehantering

Som fastighetsägare eller bostadsutvecklare finns det mycket att hålla koll på. Inte minst när det kommer till garantiärenden och felanmälningar. Ärendeportalen är Libitums svar på att digitalisera denna process. Den boende rapporterar enkelt sitt ärende i sin mobil, surfplatta eller dator. Administratörer i sin tur kan snabbt och smidigt skapa arbetsordrar som sedan fördelas ut på olika nyckelroller.

Knyter effektivt samman aktörer i eftermarknad

Ärendeportalen förenklar hantering av ärenden mellan alla parter som är involverade i eftermarknad – från besiktning till felanmälan. Libitum bidrar till att effektivisera och kostnadsoptimera hela processen. Användargrupper och behörigheter kan anpassas för att stödja ansvarsförhållandet som gäller per unikt projekt och kund.

Digital bopärm

För projekt som nyttjat Tillvalsportalen återanvänds den sparade informationen om gjorda inredningsval och omvandlas till bostadens digitala bopärm. För ett projekt där Tillvalsportalen inte använts hjälper Libitum till att dokumentera upp projektet och i samband med det skapa upp den digitala bopärmen enligt kundens önskemål.

Hemsida för BRF

I Boportalen, det övergripande gränssnittet för den boende, är det möjligt att aktivera funktionalitet så som nyheter och nyhetsbrev, kalenderhändelser, dokumenthantering, bokning av hisstider m.m. Boportalen är ett kraftfullt verktyg för informationshantering och kommunikation med de boende, vilket gör att den med fördel kan användas som hemsida för brf:en.

Enkelt att slå på Ärendeportalen för befintligt projekt

Har man tidigare nyttjat Tillvalsportalen i sitt projekt är det väldigt enkelt att sömlöst kopplapå Ärendeportalen. Tidsåtgången för att sätta upp Ärendeportalen är minimal vilket gör att man som bostadsutvecklare snabbt kan komma igång.

Har man inte nyttjat Tillvalsportalen tidigare, kanske för att man inte erbjuder så mycket inredningsval eller för att man inte ännu har digitaliserat just den processen, så är det inget hinder alls. Libitum hjälper dig att dokumentera upp projektet så att Ärendeportalen kan användas på samma sätt.

Den boende bibehåller samma kundgränssnitt för felanmälan som den haft för att genomföra tillvalsbeställningen – allt samlas på Boportalen där funktionaliteten anpassas baserat på vilken projektfas man befinner sig i.

Stödjer hela kundresan

När Libitum nu lanserat Ärendeportalen innebär det att vi kan erbjuda en komplett lösning som stödjer hela kundresan – från signerat avtal till inflyttning och boende. Genom att bedriva en kundnära utveckling har Libitum säkerställt rätt funktionalitet i lösningen – som löser de utmaningar våra kunder ställs inför och som stämmer överens med aktuella krav och behov på marknaden.

Fokus har legat på ett användarvänligt gränssnitt för de boende och ett kompetent verktyg för administratörer.