”Att göra felanmälan är hur enkelt som helst!”

Intervju med Eric Ekström, Egnahemsbolaget – Ärendeportalen.

Eric Ekström jobbar som Projektledare för eftermarknad på Egnahemsbolaget i Göteborg. Han använder Ärendeportalen från Libitum i projektet Brf Kryddhyllan och berättar att han sparar massor med tid tack vare systemet.

– Det är enkelt att registrera ärenden på plats ute hos kund. Med all info om en bostad samlad på ett ställe minskar risken för att saker hamnar mellan stolarna, säger Eric.

Via Ärendeportalen tilldelar Eric ärenden till totalentreprenören som då smidigt får den information som behövs och kan kommunicera / uppdatera ärendet tillbaka via systemet.

I samband med lansering av Ärendeportalen var Eric ute och träffade de boende i Brf Kryddhyllan och gick igenom hur de skulle logga in och göra felanmälan, vilket var mycket uppskattat.

– Det har varit ett positivt mottagande från de boende i projektet som verkar tycka att det är superenkelt att felanmälan, säger Eric. Det blir en del samtal ändå från boende som vill ha mer kontakt. Ibland för att stämma av något innan de lägger in ett ärende och ibland som komplement till ärenden som lagts in i Ärendeportalen.

Med tydlig information om vilka produkter som finns i varje bostad tillsammans med historiken kring till exempel vanligt förekommande fel kommer Egnahemsbolaget kunna dra nytta av statistik från systemet – både vid projektering av nya projekt och för att förbättra arbetet med eftermarknad.