Intervju med kunderådgiver hos Skanska Eiendomsutvikling

Intervju med Martine Agerup som jobber som kunderådgiver hos Skanska i Norge og er ansvarlig kunderådgiver for kjøperne i Skanska Eiendomsutvikling sitt prosjekt Tigergården. Der Skanska benytter seg av Boportalen og Tilvalgsportalen fra Libitum som system for både kundehåndtering og innredningsvalg.

Hvordan har din opplevelse vært med Libitum?

Jeg ble introdusert for Libitum under en workshop hos Skanska. Her ble systemet presentert grundig og vi fikk 10-15 praktiske oppgaver som skulle løses individuelt etterpå. Jeg valgte, bare for å se om Libitum var så intuitivt som jeg fikk inntrykk av, å løse oppgavene uten å se i «bruksanvisningen». Det gikk kjempefint! Allerede der opplevde jeg at systemet var enkelt å forstå som bruker og denne oppfatningen har ikke endret seg.

Har Libitum levert etter deres forventninger?

Jeg opplever systemet som veldig intuitivt, både for meg som administrator og for kjøperne. Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra dem (kjøperne) om dette. Samarbeidet med prosjektleder hos Libitum, Maria, har fungert veldig bra. Vi fikk raskt en god dynamikk og Maria og de andre hos Libitum fikser evt problemer som måtte oppstå raskt, spesielt de som påvirker kjøper. Når det gjelder utvikling av systemet er Libitum oppriktig interessert i våre tilbakemeldinger og søker å etterkomme de ønskene vi har kommet med.

Hvilke utfordringer har tilvalgsprosessen gitt for deg som kunderådgiver tidligere, og hvordan har du jobbet med dette i Libitum?

Dette er mitt første digitale tilvalg og jeg var spent i forkant. Hovedforskjellen ligger i hvordan kjøperne får tilvalgene presentert og det faktum at behovet for personlige en-til-en møter reduseres kraftig. Med Covid-19 situasjonen som har rammet oss hadde vi ikke klart å gjennomføre en tilvalgsprosess hadde vi ikke hatt denne digitale muligheten Libitum er.

Kan du forklare de største forskjellene med tidligere arbeidsmetode og nåværende arbeidsmetode med å ha håndtert kundereisen i Libitum sitt system?

Tidligere foregikk alt manuelt, jeg hadde personlige tilvalgsmøter, en-til-en, der de fleste tilvalgs- og standardprodukter ble vist frem fysisk. All kommunikasjon foregikk via e-post og telefon. Etter å ha tatt i bruk Libitum er tiden på en tilvalgsperioden noe kortet ned da de fysiske tilvalgsmøtene er minimert, det er ikke behov for å kjøpe inn eller utstyre et stort lokale for møter og fremvisning av produkter. Vi holder nå noen kundekvelder i løpet av tilvalgsperioden, her får kjøperen anledning til å se noen av tilvalgs – og standardproduktene som f.eks parkett som er vanskelig å få frem på bilder. All kommunikasjon med kjøperne skjer i Libitum, det er en trygghet for kjøperen og for oss. Alt er samlet på ett sted og det er enklere å «step in» ved sykdom eller annet fravær.