JM väljer Libitum

JM väljer Libitum som leverantör för att digitalisera bostadsköparnas inredningsval

Libitum, Nordens ledande aktör inom digitala bostadstjänster, har tecknat ett ramavtal med JM för att digitalisera bostadsköparnas inredningsval. Lösningen kommer användas i JM’s alla projekt i Norden. Avtalet innebär att JM kan erbjuda sina kunder möjlighet att via en modern webblösning kunna göra inredningsval i sin nya bostad. Kunderna kan göra sina val i lugn och ro när de önskar och få dem visualiserade. JM kommer fortsatt erbjuda sina kunder personlig kontakt och rådgivning som är en viktig del i JM:s erbjudande. Först ut är projekten Porten i Silverdal i Stockholm och projektet Torgkvartalet i Oslo.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM startade arbetet med att se över hur man kan göra det enklare för sina kunder att utforma sin nya bostad och hur kundresan skulle se ut för några år sedan. Till slut landade JM i att välja Libitum som leverantör då Libitum kan erbjuda en stor del av det stöd som JM efterfrågar och redan är etablerad i flera av de länder JM är verksamma samt att har mycket goda kundreferenser.

Vi är oerhört stolta över att ha fått detta förtroende från en aktör som JM som är branschledande avseende kundnöjdhet och design. Vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete och våra tjänster tillsammans med JM för att bidra till ökad lönsamhet och nöjda kunder i deras projekt, säger Sandra Isberg, VD för Libitum

Om Libitum

Libitum startade 2010. Bolaget digitaliserar och utvecklar tjänster för ny- och ombyggnationsprojekt där kärnan har varit tillvalshantering. Sedan 2018 erbjuder de även stöd för ärendehantering samt andra kompletterande tjänster med stöd för hela kundresan. De som använder Libitums tjänster idag är bostadsutvecklare och fastighetsägare, både större och mindre aktörer inom den privata sektorn och kommunala bostadsbolag. På kontoret i Trollhättan och filialen i Stockholm jobbar 18 medarbetare.