Karin Agebro – Victrix Inredarna

Karin Agebro, VD och grundare av Victrix. Med bakgrund inom förpackningsdesign och ett brinnande intresse för rumsgestaltning startade Karin upp Victrix 1997. Företaget har växt från en litet konsultföretag till att utgöra ett nav för inredningstjänster med ett showroom i Bromma på 1600 m2, och har med åren blivit en stabil samarbetspartner för bostadsutvecklare. Genom olika uppdrag att plocka fram sortiment och ha ett ständigt uppdaterat showroom har Karin god insyn i trender inom inredning. Inte minst finns också kunskap om digitaliseringens roll och betydelse för branschens utveckling

Hur kan man förbättra tillvalsutbudet till sina kunder?

I nyproduktionsprojekt har bostadsutvecklare tagit konsekvenserna av den inbromsade bostadsmarknaden genom att gå ner i standard för att på så sätt få ner säljkostnaden. Det är därför ännu viktigare nu än tidigare som bostadsutvecklare att sätta rätt sortiment på tillval och att som leverantör kunna tillgodose de behov som finns. Att sätta rätt sortiment handlar om att anpassa efter kund och projekt.

Ett tips som Karin ger är att göra en gedigen undersökning av sin kundgrupp. Ställ dig frågorna:

  • Vad är det för produkt vi säljer?
  • Hur ser marknaden ut?
  • Hur ser vår kundgrupp ut?

Ett viktigt steg är att förstå sina kunder och sin marknad i relation till bostäderna. Ett genomarbetat och kontrollerat tillvalsutbud redan vid försäljning ger kunderna en trygghet och en förståelse för vad som kan väljas till sin bostad. Att kunna presentera ett tydligt visuellt utbud ger kunderna en känsla av att ”man vet vad man får”.

Att ha ett obegränsat sortiment av tillval kräver mer handledning för kunderna. Att kunna vägleda, vara lyhörd för frågor och se till att kunden förstår förutsättningarna är viktigt oavsett hur stort sortiment man satt i sitt projekt. Att öppna dörren till ett obegränsat sortiment av tillval kan också tänja på gränserna för vad en kund kan begära till sin bostad. Önskemål om ändringar av planlösning och layout är inte sällan förekommande. Det påverkar även totalentreprenörer som inte alltid står i direktkontakt med kunderna.

Kompetensen att kunna sätta ett sortiment som passar för just sin kundgrupp kan vara en utmaning för bostadsutvecklare och totalentreprenörer. Det är den här typen av avlastningar som Karin med sitt Victrix kan erbjuda.

 

Trender

Efter många år av vita köksluckor blir det mer standard med gråa kök. Bostadsutvecklare tittar mycket på varandra och gör att utformningar som skiljer sig åt minskar. När bomarknaden bromsat in och bostadsutvecklare sänker sin standard förekommer det att man tar fram några premiumbostäder i projektet. Där har man gjort utbudet mer exklusivt med andra produkter och leverantörer för att på så sätt attrahera en bredare kundgrupp.

Digitalisering

Digitala processer bidrar till en ökad kontroll och tydlighet över data samt minskad administration för alla inblandade parter.

De digitala verktygen ska inte bara underlätta för bostadsutvecklare och byggare, utan även för slutkunder som ska göra val till sina bostäder. Karin ser att det fortsatt finns ett behov hos slutkunden att få se, klämma och känna på produkten och rekommenderar därför att komplettera den digital processen med att erbjuda besök på projektplats/ showroom och erfarna tillvalshanterare.

Digitala plattformar som presenterar ett väl genomarbetat utbud ger kunden möjlighet att själva sitta och välja på sina villkor. Information till slutkunden kan projekt- och kundanpassas genom plattformarna så att den är så relevant och kärnfull som möjligt. Karin trycker på vikten att ha kontakt med slutkunden – dels för att förklara tillvalsprocessen och dels för att kunna svara på frågor. Ett bra tips är att bjuda in till informationsmöte för slutkund inför start av en valperiod.

Karins bästa tips för en lyckad tillvalsprocess
  • Gör en undersökning av din kundgrupp, trender och marknaden
  • Arbeta fram ett sortiment (ta gärna hjälp av erfarna inredare) som matchar din kundgrupp
  • Granska handlingar
  • Var tydlig med kunder och totalentreprenör gällande förutsättningar för tillvalsprocessen -vad går att välja eller ändra till sin bostad och inte
  • Håll alltid ett informationsmöte inför en valprocess
  • Ordna alltid produkt/projektvisning med fysiska prover