Koteng Jenssen AS digitaliserar kundresan med hjälp av Libitum

Nu har köparna i Koteng Jenssen AS senaste projekt Grilstad Gård och Fullriggerøya i Trondheim bjudits in till Boportalen från Libitum. Via Boportalen kan kundansvarig kommunicera med köparna och säkerställa att aktuell information om projekten och bostäderna finns tillgängligt. När det är dags att göra inredningsvalen i projekten kommer köparna att göra dem digitalt via portalen.

Grilstad Gård ligger för sig själv med utsikt över Trondheimsfjorden och Grilstad Marina. Här har det varit en gammal gård som ägts av familjen Jensen. Det kulturminnesmärkta våningshuset restaureras och görs om till tre bostäder. Den gamla ladan rivs och en nya lada byggs i en modern tolkning av en traditionell byggnad. Läs mer om projektet här. 

Fullriggerøya är det nyaste bostadsprojektet som byggs i Grilstad Marina. Hela området är byggt på en konstgjord halvö och ö i Trondheimsfjorden. Grilstad Marina har bostäder, marina, restaurang, kommersiella lokaler och vackra uteområden. Läs mer om projektet här.