Koteng Jenssen AS digitaliserer kundreisen med hjelp av Libitum

Nå har kjøperne i de seneste prosjektene til Koteng Jenssen AS, Grilstad Gård og Fullriggerøya i Trondheim fått tilgang til Boportalen fra Libitum. Via Boportalen kan kundeansvarlig kommunisere med kjøperne og kvalitetsikre at aktuell informasjon om prosjektet og boligene finnes tilgjengelig. Når det er tid for å gjøre innredningsvalg i prosjektene kommer kjøperne til å gjøre dette digitalt via portalen.

Grilstad Gård ligger for seg selv med utsikt over Trondheimsfjorden og Grilstad Marina. Her har det vært et gammelt gårdsanlegg, eid av familien Jensen. Våningshuset som er vernet, skal restaureres og gjøres om til tre boligenheter. Den gamle låven er revet og den nye “låven” vil framstå som en moderne tolkning av et tradisjonelt bygg. Les mer om prosjektet her.

Fullriggerøya er det nyeste boligprosjektet som kommer i området Grilstad Marina. Hele området er bygd på en kunstig oppbygd halvøy og øy, og er nesten like stort som Midtbyen i Trondheim. Grilstad Marina har boliger, marina, restaurant, næringsareal og flotte uteområder. Les mer om prosjektet her.