Kunderna ger Libitum betyg 4,5 av 5!

Under hösten genomförde Libitum en kundenkät och vi är så glada över den fina återkoppling vi fått!

På frågan ”Hur tycker du samarbetet fungerar överlag” blev svaret 4,5 på en skala från 1–5, där 5 var mycket bra. Det som upplevs som mest positivt är vårt bemötande samt att vi erbjuder en riktigt bra tjänst och produkt.

Självklart har vi även fått förslag på förbättringar. Exempelvis finns önskemål om fler möten i projektstarten för att förstå varandra bättre, förbättrade möjligheter att ta ut rapporter samt enklare granskning av projekt och sortering av lägenheter etappvis. Förbättringsförslagen tar vi med oss i planeringen och utvecklingen av våra system och tjänster.

9 av 10 skulle anlita oss igen och beskrivningen av oss är fyllda med lovord som professionella, trevliga och lösningsorienterade.

Stort tack till alla er som deltog i enkäten och tack för ett gott samarbete!

Om Libitum

Proptech-bolaget Libitum startade 2010. Libitum är marknadsledande med tjänster som idag används av de flesta större bostadsutvecklarna i Norden. Libitum erbjuder digitala lösningar och tjänster för ny- och ombyggnationsprojekt med inriktning på tillvalshantering, ärendehantering och försäljningsprocess. Genom kompletta lösningar ger Libitum kunderna stöd för hela kundresan. På kontoren i Trollhättan och Stockholm jobbar drygt 20 medarbetare.