Libitum och OVERO i ett nytt spännande samarbete!

Svenska Libitum och norska OVERO inleder ett samarbete kring tillträden av nyproducerade bostäder – det mera formaliserade steget i Norge som kallas ”overlevering”.

Att digitalisera tillträdet för bostadsköparna är ett viktigt steg på vägen för Libitums erbjudande längs hela kundresan. Med den nya produkten får bostadsutvecklaren möjlighet att “skräddarsy” sin hantering kring överlämning av bostäder. Bostadsutvecklaren får ett digitalt stöd i processen med att hantera signaturer, dokument, checklistor och kontrollformulär. I samarbetet med OVERO kan även tjänster såsom tecknande av elavtal erbjudas till den boende. Sammantaget blir inflyttningsskedet enklare, smidigare och helt digitalt för alla parter.

Samarbetet är sprunget ur att OVERO har specialiserat sig på digitalisering av formalia kring tillträden på successionsmarknaden. Genom samarbetet med Libitum ser företagen möjligheten att även ta sig an detta steg digitalt inom nyproduktionen. En pusselbit som passar in i Libitums erbjudande i den digitala kundresan. Att dessutom öppna för ett kunna erbjuda närliggande tjänster i samband med inflytten ligger helt i tiden. 

Genom ett djupare samarbete ser båda företagen även fler intressanta möjligheter att utveckla. Att digitalisera även detta moment i processen är ett viktigt steg mot de helt obrutna digitala flödena för bostadsutvecklare, bostadsköpare och entreprenörer, säger Johan Corke, VD på Libitum. Vi ser också att vi nu kan öppna för andra typer av tjänster som både bostadsutvecklare och bostadsköpare har stor nytta av i samband med inflyttning. Det här är bara början, fortsätter han.

Dette samarbeidet er generelt viktig for OVERO for å styrke vår posisjon mot nybyggsmarkedet i Norge, men spesielt at vi nå får muligheten til også å lansere inn i Sverige, da Skandiavia er vårt hovedsatsningsområde, der vi også lanserer inn i Finland senere i år. Til slutt vil jeg påkeke at vi er stolte av å få samarbeide med Libitium og ta del i den reisen de hatt over de siste årene, avslutter Fabian Damhaug, COO på OVERO.

Kontaktpersoner
Libitum: Johan Corke, johan.corke@libitum.com
OVERO: Fabian Damhaug, fd@overo.no