Libitum och Stor-Oslo Eiendom har tecknat ett treårigt samarbetsavtal

Proptechbolaget Libitum har tecknat ett treårigt samarbetavtal med
bostadsutvecklingsbolaget Stor-Oslo Eiendom