Riksbyggen väljer Tillvalsportalen för att hantera renovering av 750 badrum

Brf Sagogången i Göteborg bestående av 506 lägenheter skall renoveras. För att förenkla hantering av kundernas val i detta  omfattande projekt väljer Riksbyggen att anlita Libitum.

Ju större projekt, desto större blir effekten.

Jimmy Karlsson, produktionschef på Libitum projektleder uppbyggnaden av den digitala Tillvalsportalen för Brf Sagogången.

Riksbyggen erbjuder stor valfrihet.  De boende i Brf Sagogången kommer att få välja mellan olika våtrumstyper vilket i sin tur leder till olika sammansättningar av artiklar. Utmaningen är att presentera allt på ett enkelt sätt för de boende och samtidigt säkerställa att all nödvändig information kommer med i rapporter och underlag för produktion.  I ett projekt som Sagogången bidrar Tillvalsportalen till stort mervärde – både genom tidsbesparing i flera led och genom att skapa kontroll på informationsflödet över tid.

Varför valde Riksbyggen Tillvalsportalen för projektet Sagogången?

Libitum frågar Martin Lyrdal, projektchef för Brf Sagogången.

Vi har tidigare använt pappersblanketter för hantering av tillvalsbeställningar i våra ombyggnadsprojekt och genom att istället använda Tillvalsportalen sparar vi både tid och minskar risken för fel. I Sagogången erbjuder vi många olika val och Tillvalsportalen hjälper oss att presentera valstrukturen på ett bra och tydligt sätt för varje bostad, vilket förenklar mycket för de boende. Det är 2018 och våra kunder har rätt att förvänta sig en digital lösning för att smidigt och enkelt kunna göra sina inredningsval i samband med ombyggnaden.

 

Läs mer