Skapa och hantera bokningar

En nyhet i Boportalen

Med bokningsfunktionen kan du enkelt bjuda in dina kunder att göra olika tidsbokningar, såsom att boka hisstid vid inflyttning eller möte med inredare. Bokningsfunktionen gör det enkelt för dig som kundansvarig att hålla koll på och administrera bokningar i projektet. Kunderna och du som administratör kan enkelt synkronisera bokningar med din egen kalender.

Ta kontakt med din kundansvarige hos Libitum eller med Johannes för priser och mer information.

Johannes Olofgaard, Marknadsansvarig
johannes.olofgaard@libitum.com
0704  52 91 60