Smart förvaring skapar mer boyta

Nytt samarbete med Elfa

Libitum kan glatt meddela att ett samarbete har inletts med Elfa. Företaget är marknadsledande inom kategorin förvaring på den svenska proffsmarknaden och deras produkter finns nu tillgängliga på Libitums digitala showroom Tillvalsportalen Leverantör. Vi träffade Anders Landin på Elfa för att prata om deras erfarenhet kring digitalisering och vilka trender de ser inom förvaring.

 

 

Berätta om Elfa och vilka ni är?

– Elfa är marknadsledande inom kategorin förvaring på den svenska professionella marknaden. Vi har marknadens bredaste sortiment av förvaringsprodukter och lösningar till hela hemmet. Dessutom skapar vi produktivitets- och kostnadsförbättringar för bostadsutvecklare och entreprenörer  genom vårt serviceerbjudande. Våra effektiva förvaringslösningar bidrar också med att skapa mer boendeyta vilket alla gynnas av i slutet på dagen. Elfa jobbar uteslutande med förvaring och har gjort det i 70 år, och vi delar gärna med oss av den kunskap vi har och de insikter vi fått under dessa år. Vi tycker att förvaringen i bostäder måste adresseras tydligare eftersom många undersökningar visar att den är högst upp på prioriteringslistan när man väljer bostad. Smart förvaring är ett sätt att differentiera sig som bostadsutvecklare och stärka kunderbjudandet.

 

Vad ser ni för trender inom förvaring?

– Vi ser ökat fokus på att kombinera funktion och form. Högre krav när det kommer till miljö- och hållbarhet, både från aktörer i branschen men även från slutkonsument. Mer fokus på standardiserad produktion för att effektivisera byggprocessen. Ökade krav från kunder när det kommer till digitalisering, både kopplat till det rent administrativa men även hur vi rent visuellt presenterar vårt erbjudande. Ökade krav när det kommer till logistik och distribution samt unika krav på packning av produkter för effektivare montage. Att förvaring fortfarande är högprioriterat vid val av bostad samt att det i ännu högre grad driver kundnöjdhet.

 

Vad vill du skicka med till bostadsutvecklare och entreprenörer?

– Att diskussionen kring förvaring inte bör handla om prislappen på produkten. Vi önskar att man som utvecklare och entreprenör ser till både produkt, leverans och montering och fattar rationella beslut utifrån Total Cost Installed. Att man genom optimering av förvaring kan skapa mer användbar boyta. Samt att förvaring är ett sätt att differentiera sig och stärka kunderbjudandet. Elfa tar sitt ansvar och hjälper genom partnerskap med sina kunder inom alla områdena.

 

Hur långt har Elfa kommit i digitaliseringen av sina processer?

– Elfa har kommit en bra bit i digitaliseringsprocessen om man tittar på den bransch vi är aktiva i. Det finns många företag och branscher som ligger längre fram. Men jag är trygg med den strategi vi lagt framöver, men är också ödmjuk inför att branschen är konservativ och att det tar tid att driva förändring. Gentemot vårt återförsäljarnät och mot konsument har vi fortsatt stort fokus på att erbjuda marknadens bästa rit- och planeringsverktyg. Internt har vi också börjat använda nya rit- och offertprogram för att leva upp till våra bostadsutvecklares förväntningar. Vi har merparten av relevant information kring våra produkter i vårt PIM system och börjar nu se fördelarna när det kommer till kvalitet, effektivitet och transparens avseende produktdata och allmän information. Vi ser också effekten av en källa av information till nyttjande i flera kanaler som webb, print, kund- och branschspecifika datalistor mm. Vi samarbetar också med BIM Objects där vi har delar av våra Elfa inredning representerad och är öppna för att testa BIM inom fler bostadsprojekt redan nu.

 

Vad ser du för fördelar med Libitums nya produkt Tillvalsportalen Leverantör?

– Jag ser väldigt positivt på den resa vi påbörjat med Libitum och Tillvalsportalen. För vår del handlar det om att skapa enkelhet och tydlighet för våra kunder att jobba med Elfas grundsortiment och tillval. Vi ser att tillvalsportalen kan hantera och skapa fördelar med vårt erbjudande av skräddarsydda dörrar i olika modeller och varianter tillsammans med vår flexibla inredning. Slutkonsumenten av vår förvaringslösning kan se den på ett mer visuellt och tydligt sätt, kan känna sig trygga med sina val och på egen hand i högre grad testa sig fram med olika lösningar och förslag innan de bestämmer sig. Tittar man på vad det innebär för vår del så önskar vi nå ut med ett bredare och mer komplett sortiment, kunna erbjuda lösningar utifrån unika behov men även bättre kvalitet när det kommer både till offert och orderläggning.