Svedbergs ansluter sig till Leverantörsportalen

Libitum träffar Erik Thörn, KAM på Svedbergs, den marknadsledande aktören inom badrumsinredning som grundades 1920.

 

Berätta lite om Svedbergs och vilka ni är?

Vi är ett företag med fokus på att hela tiden förbättra vårt erbjudande och detta gör vi tillsammans med våra kunder. Svedbergs erbjuder allt till badrummet! Möbler, speglar & spegelskåp, duschlösningar, badkar, handdukstorkar, beslag och blandare. Största delen av produktionen sker inom Sverige och detta gör oss flexibla. Vi har lätt att anpassa produkter till kunders önskemål och behov. Jag är stolt över att bära Svedbergshatten.

 

Hur arbetar ni med digitalisering och hur långt har ni kommit?

Vi har sett över hela vårt digitala flöde, både internt och externt. Att automatisera, sammankoppla system och ge våra kunder en enhetlig upplevelse oavsett var man möter oss ligger i fokus. Vi strävar efter att bli mer lättillgängliga och att på ett effektivt sätt kunna servera våra kunder artikelinformation.

En del i detta är PIM. Detta skall vara den sammanlänkade källan för samtlig produktinformation som artikeldata, text och bild. Med en uppdaterad datamodell har vi skapat en mer anpassningsbar grunddata som anpassas efter kundernas behov. Vi har under året gjort en omfattande genomgång av vår dokumenthantering och kommer inom kort lansera en uppdaterad Mediabank där man på ett enkelt sätt kan nå alla våra bilder och dokument oavsett plattform. Vår PIM-process innebär att en artikel verifieras i flera steg för att säkerställa att bild och rätt information finns på samtliga artiklar.

BIM är också en del i vår digitalisering. I verktyget kan vi projektera, visualisera våra lösningar, vilket ger en större tydlighet för alla våra intressenter under hela projektets livscykel men även för intressenter i föreskrivande led som t ex arkitekter, studenter m.fl.

Vi ser digitaliseringen som en möjlighet att frigöra tid som istället kan användas till att öka servicegraden gentemot våra kunder. Kompetensen hos våra medarbetare kring produkter, artiklar och användningsområden är det vi i högre grad vill flytta fokus till och det kan vi göra genom att minska tiden för manuell hantering. Detta gäller i hög grad för vår orderhantering där arbetet pågår för fullt med att ställa om från manuell hantering via mail till andra kanaler.

Marknadens behov förändras och vår målsättning är att bli ännu mer flexibla för att kunna tillgodose detta.

 

Vad ser ni för fördelar med Leverantörsportalen och hur passar tjänsten in i Svedbergs digitaliseringsresa?

Tillvalshanteringen har/är för många varit en administrativ belastning och med hjälp av Leverantörsportalen och Tillvalsportalen kan våra kunder hantera detta digitalt på ett effektivt samt smidigt sätt. I slutändan ger detta slutkunden möjlighet till fler tillval och en större handlingsfrihet vilket såklart ska leda till nöjdare kunder.

 

Vad vill du skicka med till bostadsutvecklare och entreprenörer?

Vi har ett brett och flexibelt sortiment som du på ett enkelt sätt kan anpassa beroende på kraven eller önskemålen i de olika projekten. Vi erbjuder produkter till hela badrummet vilket leder till att kunden kan få allt från en och samma leverantör vilket minimera administration samt effektiviserar byggnationen. Det är enkelt att jobba med oss, hög kvalité på produkterna, tilltalande design samt funktionerna marknaden efterfrågar. Hög leveranssäkerhet.

Vi har gjort en stor nysatsning på handdukstorkar och re-lanserat vår minimalistiska möbelserie DK.