Tillvalshantering light

Vi hanterar kundernas frågor under tillvalsprocessen

Tillsammans med Victrix inredarna erbjuder Libitum tjänsten Tillvalshantering light – en tillvalstjänst som ett komplement i projekt där Libitum levererar Tillvalsportalen.

Tjänsten innebär att vi agerar förstahandssupport och hanterar bostadsköparnas frågor rörande inredningsvalen via meddelandefunktionen i Tillvalsportalen, vilket frigör tid för bostadsutvecklaren att lägga på andra viktiga frågor i projektet.

Tjänsten utformas efter varje kunds unika behov och bostadsköparnas frågor hanteras genomgående på ett kompetent och proffsigt sätt.

Intresserad? Kontakta Libitum för mer information.