Libitum Residence
Digital bopärm

libitum residence – digital bopärm

Digital bopärm och kommunikation i boendeskedet

Med tjänsten Residence kan du som Bostadsutvecklare lämna över all dokumentation och önskad funkationalitet till bostadsrättsföreningen eller en samfällighet. Viktig information såsom skötselanvisningar, besiktningsprotokoll, leverantörsinformation och andra viktiga dokument finns alltid tillgängliga. Kan läggas upp för föreningen eller den individuella bostaden. Här förlängs den digitala kundresan enkelt så länge föreningen önskar. 

Funktionalitet för kunden

Funktionalitet för administratören

Enkelt att publicera nyheter och använda kalenderfunktionen för föreningens sammankomster. 

Möjlighet att lägga upp informationsdokument såsom trivselregler, att bo i bostadsrätt, informationsfilmer eller liknande.

Kontaktuppgifter till styrelse eller förvaltare finns lättillgängligt. 

Låt era kunder känna igen er.
Vi skräddarsyr med er grafiska profil.

example